RI&E account aanvragen

Via onderstaande link kunt u een bedrijfsaccount voor de digitale RI&E voor Zwembaden en Zwemscholen aanvragen. Wijs binnen uw organisatie een RI&E beheerder (wellicht uzelf) aan en houdt een e-mailadres paraat. Zorg ervoor dat dit e-mailadres binnen uw organisatie overdraagbaar is en voor de RI&E beheerder toegankelijk.

Als uw bedrijfsaccount beschikbaar is (dit gaat handmatig en kan daarom enkele dagen duren), krijgt de RI&E beheerder een e-mail met daarin een link en benodigde beheer account inloggegevens. Via het bedrijfsaccount kan de RI&E beheerder gebruikersaccounts voor medewerkers binnen het recreatiebedrijf aanmaken en beheren. In het bedrijfsaccount kunt u een handleiding vinden.

Als u in de RI&E Zwembaden en Zwemscholen onverhoopt fouten ziet of zaken mist, geeft u dit dan alstublieft door aan het secretariaat van SFZZ via info@sfzz.nl of via het telefoonnummer 0183-822 940.

 

Bedrijfsaccount aanvragen?

Stuur een e-mail naar het secretariaat van SFZZ met daarin uw volledige bedrijfsgegevens en het emailadres van de RI&E beheerder.

Bedrijven die niet zijn aangesloten bij SFZZ maar wel gebruik willen maken van de branche RI&E Zwembaden en Zwemscholen dienen hiervoor een bijdrage te betalen ad € 50,- per bedrijf.

Hieronder vindt u een tweetal beknopte handleidingen.

 

randomness