Leidinggevenden

Als leidinggevende ben je samen met je medewerkers verantwoordelijk voor een gezonde lichamelijke werkbelasting en een veilige werkplek. In deze arbocatalogus vind je allerlei mogelijkheden om onverantwoord en ongezond werken van je medewerkers te voorkomen en te verminderen. Voor sommige maatregelen zijn investeringen nodig. Als je goede maatregelen ziet, kijk dan eens of je daar nu geld voor hebt of anders voor volgend jaar investeringen op het budget op kunt voeren.

Er zijn ook een aantal maatregelen en tips die je als leidinggevende direct zonder investering uit kunt voeren.

Bekijk eens samen met je medewerkers wat de belangrijkste maatregelen zijn die op jouw afdeling getroffen moeten worden.

randomness