Gedragscode Zwembranche

De zwembranche streeft naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenst gedrag binnen de branche wordt voorkomen en bestreden. Daartoe is de Gedragscode Zwembranche ontwikkeld. De Gedragscode geeft een objectieve norm wat wel en niet kan, maar ook staat er in beschreven hoe de zwemonderwijzer in het vak hoort te staan en wat ouders, bezoekers en collega’s mogen verwachten. Het geeft het personeel in de zwembranche, ouders en kinderen houvast en bescherming.

Bezoek onze website voor meer info over de Gedragscode Zwembranche.

randomness