Branche RI&E

Wat is een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)?
Een RI&E geeft een overzicht en beoordeling van de risico's in het werk. Risico’s in het bedrijf moet je niet uit de weg gaan. Het is zinvol om bedrijfsrisico’s te inventariseren, omdat het leidt tot acties die (verborgen) knelpunten oplossen. Bovendien is het verplicht, de Arbeidsinspectie controleert. De RI&E, Risico Inventarisatie en Evaluatie, is daarvoor het instrument. Voor onze branche is een speciale RI&E gemaakt, helemaal toegesneden op de zwembranche en vastgelegd in de cao Zwembaden. Een prima checklist die u altijd iets oplevert.

Heeft u al een account, log dan hier direct in. Stuur ons een e-mail wanneer u een nieuw account wilt voor de RI&E Zwembaden en Zwemscholen.
 

Voorbereiding op de RI&E
De RI&E is goed in te vullen zodra het benodigde voorwerk is verricht. Voor een aantal vragen is het nodig vooraf informatie te verzamelen. Denk bijvoorbeeld aan inventariseren van veiligheids- en gezondheidsmiddelen, onderhoudscontracten en ervaringen van medewerkers.

TIP! Uitleg en checklisten over wanneer en hoe een RI&E
TIP! Lees eerst de meest gestelde vragenlijst en aanvullende informatie in de RI&E om te achterhalen bij welke vragen voorwerk nodig is.
TIP! Mogelijke oplossingen worden geboden via de arbocatalogus Zwembaden en Zwemscholen. Dit wordt direct inzichtelijk bij het gebruik van deze RI&E.
 

De RI&E en de OR/PVT
De ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) heeft instemmingsrecht als het gaat om de wijze waarop de RI&E en het Plan van Aanpak worden uitgevoerd.
 

Laten toetsen?
Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf, moet u de RI&E laten toetsen:

  • Doordat de branche-RI&E door sociale partners is erkend is voor bedrijven met 25 medewerkers of minder die gebruikmaken van dit instrument toetsing niet verplicht. Recreatiebedrijven en zwembaden hebben vaak te maken met een sterk wisselend aantal medewerkers. Hiervoor geldt de richtlijn het gemiddelde aantal werknemers over het hele jaar te nemen. Daarbij geldt niet het aantal FTE's, maar het aantal daadwerkelijke medewerkers. Dus heeft uw bedrijf gemiddeld meer dan 25 medewerkers dan moet uw bedrijf RI&E getoetst worden. Het bedrijf moet, om in aanmerking te komen voor de vrijstelling wel vallen onder de Zwembranche.

  • Bedrijven met meer dan 25 werknemers in dienst moeten de branche RI&E laten toetsen. Een arbodienst beoordeelt dan schriftelijk of uw RI&E volledig is en uw bedrijfssituatie overeenkomt met de verwachte situatie binnen uw branche.

Lees meer hierover bij Steunpunt RI&E.
Het Steunpunt RI&E heeft ook een Introductiefilm gemaakt over het Wat en waarom een RI&E. Bekijk deze film hier.
 

Als u in de RI&E Zwembaden en Zwemscholen onverhoopt fouten ziet of zaken mist, geeft u dit dan alstublieft door aan het secretariaat van SFZZ via info@sfzz.nl.