Inzet techniek

Als je in de machinekamer van een zwembad werkt of verbouwingswerkzaamheden verricht, werk je met lawaaiige machines en apparaten. Om gezond te blijven moeten afspraken gemaakt en maatregelen genomen worden.

Voordelen: 

• Zwembadmedewerkers lopen geen gehoorsschade op door het werk
• Het geluidsniveau op de werkplek brengt geen gevaarlijke situaties met zich mee.
• Waar mogelijk wordt het geluidsniveau onder 80 dB(A) gehouden.
• Op plaatsen waar het geluidsniveau hoger is dan 80 dB(A) worden doeltreffende maatregelen getroffen. Hierbij wordt altijd eerst geprobeerd de lawaaibron aan te pakken.
• Er wordt plezierig en efficiënt gewerkt.
 

Tips voor leidinggevenden: 

• Nieuw zwembad of wordt het zwembad verbouwd, dan is dit dé kans om een goede basis te leggen voor het verminderen van lawaai. Gebruik geluidsabsorberend materiaal voor muren/plafonds.
• Indien mogelijk, diverse baden scheiden door rolluiken (wanden) zodat de diverse activiteiten elkaar niet storen.
• Geluidsbegrenzer op muziekinstallaties.
• Positionering luidsprekers / mobiele apparatuur bij doelgroep lessen (aquasporten) achter de instructeur.
• Gebruik headphone bij instructeurs aquasporten.

Tips voor medewerkers: 

Werken in lawaai is niet prettig en je werktempo en concentratievermogen neemt ook af.
• Gebruik gehoorbeschermingsmiddelen (bijlage 2) en reinig deze op de juiste wijze.
• Werk je met geluidproducerende apparaten (geluidsapparatuur) en machines (bijvoorbeeld schoonmaakmachine) neem dan op tijd pauzes.
• Als een machine of apparaat meer dan normaal geluid maakt, meldt het aan de leidinggevende.
• Wissel werkzaamheden met en zonder apparaten en machines zoveel mogelijk af.

Aandachtspunten: 

Decibels, toonhoogte en blootstellingduur kunnen niet alleen blijvende gehoorschade er zijn ook bijkomende risico’s. Enkele voorbeelden van bijkomende risico’s zijn stress, vermoeidheid, verminderde concentratie, niet meer waarnemen van signalen en stijging van bloeddruk en hartslag. En lawaai (zie bijlage 1) verhoogt ook de kans op ongevallen.