Beter organiseren

Om plezierig je werk te doen in het zwembad is het belangrijk over geluid afspraken te maken en maatregelen te treffen.

Voordelen: 

• Zwembadmedewerkers lopen geen gehoorsschade op door het werk.
• Het geluidsniveau op de werkplek brengt geen gevaarlijke situaties met zich mee.
• Waar mogelijk wordt het geluidsniveau onder 80 dB(A) gehouden.
• Op plaatsen waar het geluidsniveau hoger is dan 80 dB(A) worden doeltreffende maatregelen getroffen. Hierbij wordt altijd eerst geprobeerd de lawaaibron aan te pakken.
• Er wordt plezierig en efficiënt gewerkt.
 

Tips voor leidinggevenden: 

• Geluidsarme attracties of afwisselen werking attracties op tijdsklok.
• Trainen stemgebruik instructeur bij lessen
• Werkoverdracht en instructie geven op “stille” plek (bijlage 3).
• Leren gebruik maken van signalen (gebaren, visueel, akoestisch)  
• Taken zoals toezicht houden, lesgeven, aquasporten, schoonmaken afwisselen
• Handig indelen van groepen bij groepslessen.
• Toezichtplek handig kiezen bij relatief “stille” plek (bijlage 3).
• De ‘stille’ plaatsen markeren met behulp van pictogrammen of tape.
• De aquasporten zo veel mogelijk in een separate ruimte plaats laten vinden.
• Zorg voor goede en passende gehoorbeschermingsmiddelen (bijlage 2)
• Voer geluidsmeting (bijlage 3) uit.
• Voer periodiek gehooronderzoek (bijlage 5) uit bij medewerkers die bloot staan aan een geluidsdosis van meer dan 80 dB(A).

Tips voor medewerkers: 

Werken in lawaai is niet prettig en je werktempo en concentratievermogen neemt ook af.
• Gebruik gehoorbeschermingsmiddelen (bijlage 2) en reinig deze op de juiste wijze.
• Werk je met geluidproducerende apparaten (geluidsapparatuur) en machines (bijvoorbeeld in machinekamer, schoonmaakmachine) neem dan op tijd pauzes.
• Als een machine of apparaat meer dan normaal geluid maakt, meldt het aan de leidinggevende.
• Wissel werkzaamheden met en zonder apparaten en machines zoveel mogelijk af.

Aandachtspunten: 

Decibels, toonhoogte en blootstellingduur kunnen niet alleen blijvende gehoorschade er zijn ook bijkomende risico’s. Enkele voorbeelden van bijkomende risico’s zijn stress, vermoeidheid, verminderde concentratie, niet meer waarnemen van signalen en stijging van bloeddruk en hartslag. En lawaai (zie bijlage 1) verhoogt ook de kans op ongevallen.

randomness