Inzet techniek

De technische installaties in een zwembad bepalen grotendeels het binnenklimaat. Een goede installatie zorgt voor een gelijkmatig binnenklimaat, ook als de omstandigheden wijzigen. En naast het hebben van een goede installatie, is het inregelen en onderhoud daarvan ook belangrijk om te zorgen dat de installatie goed blijft functioneren.

Voordelen: 

Met technische oplossingen zijn veel knelpunten op het gebied van klimaat in het zwembad te voorkomen. Werken in een prettig klimaat houdt medewerkers alert, fit en gemotiveerd.

Tips voor leidinggevenden: 

• Een goede klimaatinstallatie in een zwembad is de basis van een gezond en prettig klimaat voor gasten en medewerkers. Zijn er beperkingen in die installatie, dan kun je alleen nog in de organisatie van het werk aanpassingen doen.
• Enkele aandachtspunten voor als je mee mag denken met nieuwbouw of verbouwing van een klimaatinstallatie in een zwembad:
   - In zwembadzalen is het de uitdaging vooral aandacht te besteden aan warmtebeheersing in combinatie met het beheersen met de relatieve vochtigheid.
   - Een goede installatie houdt maximaal rekening met steeds wijzigende omstandigheden binnen (aantal gebruikers) en buiten (temperatuur en vocht buitenlucht). Er is in een dergelijke installatie sprake van dynamische regelingen.
   - De combinatie met te openen dakluiken geeft veel extra regelmogelijkheden om het klimaat te regelen.
   - Bezuinig niet op het inregelen en afstellen van een installatie. Met een slechte inregeling heb je weinig aan een dure installatie.
• Zijn er klachten over het klimaat? Kijk dan eerst of de installaties goed ingeregeld en afgesteld zijn. Er is vaak meer mogelijk dan je op het eerste gezicht denkt. Een installatiemonteur met verstand van inregelen is hierbij vaak goud waard.
Punten om goed op te letten bij inregelen en afstellen zijn:
   - luchttemperatuur niet meer dan 1º C boven watertemperatuur,
   - de plekken waar het systeem inblaast. En de hoeveelheid lucht die per plek ingeblazen wordt,
   - de afwisseling in warme en koude dagen; dit beïnvloedt vaak direct de omstandigheden in het zwembad. Geavanceerde installaties hebben een dynamische instelling, die rekening houdt met wijzigingen in de buitenomstandigheden.
• Een installatie moet ook regelmatig onderhouden worden. Vuile en verstopte filters geven veel viezigheid en verminderen de werking van de installatie. Dit heeft ook invloed op de temperatuur en de luchtvochtigheid.
• Zijn er hinderlijke tochtgaten, kijk dan eens of die dichtgemaakt kunnen worden. Bijvoorbeeld een doorzichtig doorloopgordijn bij de douches. Of een luchtsluis tussen een warme en koude ruimte. Soms is het ook mogelijk om gasten niet rechtstreeks, maar via een andere ruimte van het binnen- naar het buitenbad te laten lopen.

Tips voor medewerkers: 

• Merk je dat het klimaat in het zwembad niet is zoals je kan verwachten? Vraag dan eens hoe het zit met het inregelen en onderhoud van de installatie.

Aandachtspunten: 

• Komt er een nieuw zwembad, dan is dit dé kans om een goede basis te leggen voor een prettig en gezond binnenklimaat. Vaak moet er in een bouwtraject bezuinigd worden. Voorkom dan dat dat ten koste gaat van de arbeidsomstandigheden.

randomness