Aandacht voor verantwoord en gezond gedrag

Onverantwoorde en ongezonde situaties ontstaan vooral doordat medewerkers iets doen op een manier die onverantwoord of ongezond is. Je verwacht dat een ervaren medewerker die in de buurt is deze risico’s opmerkt en de betreffende medewerker wijst op de risico’s. Maar er is niet altijd een ervaren medewerker in de buurt. Het is dan ook zinvol om op een gestructureerde manier aandacht te besteden aan verantwoord en gezond gedrag. 
 
Beschrijving
Je kunt gestructureerd aandacht besteden aan verantwoord en gezond gedrag door het te observeren aan de hand van een checklijst zoals een lijst voor het werken met bepaalde gereedschappen of voor het uitvoeren van een bepaalde taak.
Op de checklijst kunnen verschillende categorieën ongewenst gedrag worden opgenomen:

 1. direct ingrijpen en direct een gesprek met de medewerker aangaan als de medewerker bijvoorbeeld veel te zwaar tilt.
 2. ongewenst gedrag bijvoorbeeld bij onjuist gebruik van hulpmiddelen waarop een medewerker later extra training ontvangt.
 3. ongewenst gedrag zoals het tillen op een minder gezonde manier waarvoor later op groepsniveau getraind kan worden.

De observatie levert input voor het bespreken van de risico’s met je medewerkers. Met de observatie wil je hen motiveren om zich anders te gaan gedragen.
                     
Voordelen
Als je ongezond en onverantwoord gedrag actief opspoort en aanpakt, verkleint de kans op lichamelijke klachten en ongelukken. Eveneens kun je in de observatie aandacht besteden aan efficiënt werken: doet de medewerker het werk wel handig, kan het slimmer of sneller?

Andere mogelijkheden

 • In sommige organisaties worden de observaties uitgevoerd door medewerkers die weinig ervaring hebben. Zij moeten dan kijken naar medewerkers die veel ervaring hebben en leren daarvan.
 • De observatie hoeft natuurlijk niet alleen te gaan over lichamelijke belasting, maar kan bijvoorbeeld ook gaan over andere arbo-onderwerpen, kwaliteit of milieu.

Tips voor leidinggevenden

 • Als je het gedrag wilt observeren moeten alle middelen die de medewerkers gebruiken in orde zijn. Als de middelen niet in orde zijn kun je van de medewerkers ook niet verwachten dat zij ze goed gebruiken.
 • Een checklijst is een handig hulpmiddel bij observaties van het gedrag. Zo'n lijst kun je het beste op maat maken. De preventiemedewerker kan je hierbij helpen.
 • Medewerkers die je wilt observeren, moeten goed op de hoogte zijn van de reden van de observatie, namelijk scholing. Als de sfeer van “controle” ontstaat kan dit ertoe leiden dat medewerkers zelf geen verantwoordelijkheid meer willen nemen.

Tips voor medewerkers

 • Werk mee aan de observaties. Je kunt hier veel van leren en het houdt je scherp.
 • Als je onzeker bent over hoe je je eigen werk uitvoert, dan kun je vragen of een ervaren medewerker een keer mee wil kijken. Dat kan leerzaam zijn. Je kunt ook zelf een medewerker gaan observeren. Dan zie je waar je op moet letten en kun je dit zelf in praktijk brengen.
 • Zie je een collega die ongezond of onverantwoord bezig is, laat hem dan weten dat het anders kan.

Niet dwingend, want je bent niet zijn baas.
Wel adviserend, je kunt hem er op wijzen.

Aandachtspunten
Werkgever en  medewerker zijn beiden verantwoordelijk voor verantwoord en gezond gedrag.

Categorieën:
Locatie: Bungalowpark / Camping / Groepsaccommodatie / Zweminrichting
Functiegroep: ontvangst en veiligheid / overig (leiding/staf/admin) / recreatie en vermaak / schoonmaak en logistiek / techniek en groen / voedselbereiding en bediening / winkelverkoop / zwembad (en omgeving)
Belasting: duwen en trekken / energetische belasting / repeterende bewegingen / staan en lopen / tillen en dragen / werkhouding